Τοπική αναισθησία Tumescent

 ‘ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ’  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

‘Αναίμακτη’ χειρουργική ή χειρουργική ‘αναίμακτου πεδίου’ (bloodless field surgery) η μέθοδος με την οποία ελαχιστοποιείται ή και μηδενίζεται η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Πώς επιτυγχάνεται αυτό (τοπική tumescent);
Σε τί διαφέρει η τοπική tumescent από την κλασσική τοπική αναισθησία;

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; (τεχνική tumescent)
Μέσα στους ιστούς υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο από διαφορετικού μεγέθους αγγείων που τέμνονται ή τραυματίζονται στη διάρκεια ενός χειρουργείου. Τα αγγεία αυτά έχουν μία μοναδική ιδιότητα που στη φυσιολογία ονομάζεται αγγειοσύσπαση.

Κάτω από κατάλληλες συνθήκες και υπό τη δράση συγκεκριμένων χημικών ουσιών αυτά τα αγγεία συσπώνται με αποτέλεσμα να μην αιμορραγούν κατά τη διατομή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας ισχυρής αγγειοσυσπαστικής ουσίας, της αδρεναλίνης, η οποία προστίθεται στο διάλυμα της τοπικής αναισθησίας σε υπερβολικά μεγάλη αραίωση ώστε να αποφεύγονται πιθανές παρενέργειες του φαρμάκου.

 

Αγγειοσύσπαση Φωτό: Αγγειοσύσπαση μετά από τοπική αναισθησία τύπου tumescent. Eμφανίζεται καθαρά η περιοχή των γονάτων (λευκές περιοχές) στις οποίες έχει ενεθεί το εν λόγω διάλυμα και το οποίο δημιουργεί για μερικές ώρες αναίμακτο πεδίο

 

Όπως είναι γνωστό η τοπική αναισθησία είναι μία μορφή αναισθησίας κατά την οποία ένα ειδικό διάλυμα ενίεται τοπικά στην περιοχή που πρόκειται να χειρουργηθεί, με σκοπό την πλήρη αναλγησία. Γίνεται από το χειρουργό και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η παρουσία αναισθησιολόγου π.χ. σε εκτεταμένες επεμβάσεις, ή όταν ο ασθενής έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

[Αρχή]

Ειδικότερα η τοπική τύπου tumescent είναι μια σημαντική τροποποίηση της κλασσικής μεθόδου κατά την οποία χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά αραιωμένων διαλυμάτων π.χ. 2000 φορές αραίωση για το τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη (τελική συγκέντωση 0,05%) 1.000.000 φορές αραίωση, για την αδρεναλίνη (1:1.000.000). Αυτό καθιστά εφικτή την αναισθητοποίηση μεγάλων περιοχών του σώματος σε αντίθεση με την κλασσική τοπική η οποία περιορίζεται σε πολύ μικρό πεδίο. Έτσι χωρίς να μειώνεται η δραστικότητα του διαλύματος όσον αφορά την αναλγησία και αγγειοσύσπαση-αιμόσταση, αυξάνεται κατακόρυφα ο δείκτης ασφάλειας των φαρμακευτικών ουσιών ήτοι των τοπικών αναισθητικών και της αδρεναλίνης. Εμείς έχουμε επιχειρήσει περαιτέρω αραιώσεις των φαρμάκων αυτών με επιτυχία.

Η δραστικότητα στην τοπική αναλγησία των διαλυμάτων αυτών είναι τέτοια που απομακρύνει αποφασιστικά την ανάγκη για γενική αναισθησία και οφείλεται ή/και ενισχύεται από τρεις κυρίως παράγοντες:

 • Από την έντονη τοπική αγγειοσύσπαση η οποία εμποδίζει τη γρήγορη απομάκρυνση του τοπικού αναισθητικού στη κυκλοφορία και παρατείνει σημαντικά τη δράση του
 • Από την καλύτερη διάχυση του διαλύματος σε όλα τα σημεία λόγω του μεγάλου όγκου υγρών που ενίονται τοπικά
 • Από τη μεγάλη διάταση του μεσοκυτταρίου διαστήματος (διάμεσο οίδημα)
 • Η ασφάλεια των διαλυμάτων αυτών μελετήθηκε σχολαστικά στα τέλη της 10ετίας του 1980 αρχικά στις επεμβάσεις λιποαναρρόφησης από όπου και ξεκίνησε. Έχει δειχθεί σε μελέτες ότι μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια μέχρι και 5 λίτρα του διαλύματος tumescent. Η τελική ολική δόση των εμπεριεχομένων φαρμάκων μπορεί να είναι και 10 φορές μεγαλύτερη από την συνιστώμενη όταν χορηγούνται σε τόσο μεγάλες αραιώσεις (1).

  Πρέπει να σημειωθεί με έμφαση ότι η σύσταση των διαλυμάτων αυτών διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την πυκνότητα της νεύρωσης και της αιμάτωσης.

  Υπάρχει μια ισχυρή πεποίθηση στη πλειοψηφία των χειρουργών ότι η προσθήκη αδρεναλίνης στο διάλυμα της τοπικής αναισθησίας μπορεί να διακόψει την αιματική κυκλοφορία και να προκαλέσει ζημιά (αγγειακή νέκρωση), ιδιαίτερα σε ακροτελεύτια όργανα όπως τα δάκτυλα, η μύτη, τα αυτιά κλπ. Αυτό από την εμπειρία μας δεν ισχύει εφόσον χρησιμοποιούμε υπερ-αραιωμένα διαλύματα (αραίωση 1 προς 1.000.000 και πάνω). Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από πρόσφατα δημοσιευμένη τεκμηριωμένη μελέτη σε περίπου 10.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε αυτά τα όργανα (2).

  [Αρχή]

  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής tumescent;
  Είναι φανερή η διαφορά της από την κλασσική τοπική αναισθησία η οποία ως γνωστόν περιορίζεται σε επεμβάσεις μικρής ή πολύ μικρής έκτασης. Η τεχνική tumescent προσφέρει αποτελεσματική τοπική-περιοχική αναλγησία με υψηλό δείκτη ασφάλειας. Αυτό είναι το κοινό σημείο που τονίζεται με έμφαση σε εκατοντάδες κλινικές επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια. Σε μια μεγάλη κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1995 στις ΗΠΑ και αφορούσε 15.336 μεγάλες επεμβάσεις λιποαναρρόφησης από 66 διαφορετικούς χειρουργούς δεν σημειώθηκε καμμία σοβαρή επιπλοκή (π.χ. θάνατος, πνευμονική ή λιπώδης εμβολή, κυκλοφορικό shock κλπ).

  Επίσης ελέγχει αποφασιστικά την απώλεια αίματος από το χειρουργικό τραύμα αποτρέποντας την ανάγκη για μετάγγιση του ασθενούς σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά ακόμη και σε μικρότερη πτώση του αιματοκρίτη μπορεί να προκληθεί μετεγχειρητικά αναιμία (αδυναμία, εύκολη κόπωση), η οποία καθυστερεί σημαντικά την ανάρρωση του ασθενούς.

  Επιπλέον η απουσία μετεγχειρητικών εκχυμώσεων (μελανιές) και ο περιορισμός του οιδήματος εξασφαλίζουν την ταχύτερη τοπική αποκατάσταση του χειρουργικού τραύματος και μειώνει τις επιπλοκές. Π.χ. η αναίμακτη χειρουργική στο πρόσωπο μειώνει το χρόνο ανάρρωσης και επιτρέπει την ταχύτερη επανεμφάνιση στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

  Ένα βασικό χειρουργικό πλεονέκτημα της τεχνικής Τumescent είναι ότι εξασφαλίζοντας αναίμακτο πεδίο δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες στο χειρουργό ώστε να αποφύγει ανεπιθύμητες διεγχειρητικές κακώσεις ή επιπλοκές, διευκολύνει την απολίνωση των αγγείων, βοηθά τα μέγιστα στη χειρουργική ανατομική παρασκευή στο σωστό επίπεδο (υδροανατομή ή hydro-dissection), απομακρύνει το υπερβολικό άγχος του χειρουργού και της υπόλοιπης ομάδας και γενικά μεταμορφώνει κυριολεκτικά τις συνθήκες διεξαγωγής του χειρουργείου. Αυτό έδειξε η μέχρι τώρα πολύχρονη εμπειρία μας από την εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις επεμβάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει.

  Συμπερασματικά τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής:

  1. Προσφέρει αποτελεσματική αναλγησία και ταυτόχρονα μέγιστη αναισθησιολογική ασφάλεια
  2. Απομακρύνει την ανάγκη για γενική αναισθησία
  3. Ελέγχει αποφασιστικά την απώλεια αίματος
  4. Διευκολύνει τεχνικά και επιταχύνει τη διεξαγωγή των επεμβάσεων και μειώνει τις χειρουργικές επιπλοκές
  5. Επιταχύνει σημαντικά την ανάρρωση και την επιστροφή στις δραστηριότητες

  Τελευταία, η χρήση της τοπικής αναισθησίας tumescent εκτός από τις επεμβάσεις Πλαστικής χειρουργικής (3) (4) (5) (6), έχει επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες όπως η Αγγειοχειρουργική και η Γενική χειρουργική

  [Αρχή]