Φυσικό αποτέλεσμα

Στόχος μας είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα (χωρίς αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών), ώστε να μη γίνεται αντιληπτή ακόμη και από το στενό περιβάλλον του ασθενούς. Δηλαδή θεωρούμε επιτυχημένη μία επέμβαση η οποία δεν "προδίδεται".

Τι ορίζεται φυσικό αποτέλεσμα;

Είναι το αποτέλεσμα που συμφωνεί με το σύνολο των χαρακτηριστικών του ατόμου, δεν διαφέρει από το μέσο όρο και είναι κοινά αποδεκτό.

Δεδομένου ότι ο γιατρός είναι τεχνικά ικανός, τι κάνει ένα αποτέλεσμα μη φυσικό;

Οι εκτεταμένες χειρουργικές παρεμβάσεις (υπερβολές), το έντονο μετεγχειρητικό οίδημα και οι εκτεταμένες εκχυμώσεις-αιματώματα (ιστική κακοποίηση), η χρησιμοποίηση υλικών χωρίς την αίσθηση του μέτρου (μεγάλα ή ογκώδη ενθέματα μαστού), οι λαθεμένες ή ξεπερασμένες χειρουργικές τεχνικές (μεγάλοι σωλήνες στη λιποαναρρόφηση) κλπ, είναι μερικά από τα αίτια που μπορούν να αλλοιώσουν ή και να παραμορφώσουν την τελική εικόνα.

Πώς επιτυγχάνεται το φυσικό αποτέλεσμα;

Η αποφυγή των αλλοιώσεων των χαρακτηριστικών του ατόμου και η επίτευξη του φυσικού αποτελέσματος ήταν και παραμένει πρωταρχικός στόχος στη διάρκεια της 20ετούς εμπειρίας μας στο χώρο της πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής. Η αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, η συνεχής αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων καθώς και η ρεαλιστική προσέγγιση των δυνατοτήτων της πλαστικής χειρουργικής (αποφυγή υπερβολών σε όλα τα επίπεδα) μας βοηθάει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αυτή