Ελάχιστη επεμβατικότητα

Τι είναι η Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας
Ποιές είναι οι εφαρμογές της ΧΕΕ στην Πλαστική Επανορθωτική & Κοσμητική χειρουργική;
Πως εφαρμόζεται πρακτικά η ΧΕΕ στην Πλαστική Επανορθωτική & Κοσμητική χειρουργική;

Τι είναι η Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας (ΧΕΕ);
Είναι ένας νέος και συνεχώς αναδυόμενος τρόπος προσέγγισης στη πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Η κεντρική φιλοσοφία της ΧΕΕ εστιάζεται στη διαρκή έρευνα για συνεχή μείωση της ΄τραυματικότητας’ των χειρουργικών επεμβάσεων και της νοσηρότητας που επιφέρουν στον οργανισμό και στη μείωση της ‘επεμβατικότητας’ των αναισθησιολογικών μεθόδων. Οι βασικοί στόχοι είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας του ασθενούς σε όλα τα επίπεδα η ταχύτητα στην αποκατάσταση και η συγκράτηση ή/και μείωση του κόστους. Συγκεκριμένα στο ζήτημα του χειρουργικού τραύματος επιδιώκεται:

  • Η μείωση της έκτασης και της βαρύτητας του χειρουργικού τραύματος
  • Η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος
  • Η μείωση της επιβάρυνσης των ζωτικών συστημάτων και λειτουργιών του οργανισμού

Μερικά από τα επιτεύγματα αυτής της νέας προσέγγισης στο πρόσφατο παρελθόν είναι η ενδοσκοπική ή λαπαροσκοπική χειρουργική, η εκτέλεση νευροχειρουργικών επεμβάσεων χωρίς κρανιοτομή (διαρινική προσπέλαση), η πραγματοποίηση καρδιακού bypass χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (off-pump), η ρομποτική χειρουργική κ.ά.. Στο τομέα της αναισθησιολογίας είναι η εισαγωγή λιγότερο ή μη επεμβατικών μεθόδων όπως η ελαφρά ή ενσυνείδητη καταστολή, η λαρυγγική μάσκα, η επισκληρίδιος αναισθησία κλπ. Η ΧΕΕ έχει διαμορφώσει διεθνώς ένα νέο τομέα χειρουργικής που ονομάζεται Περιπατητική χειρουργική (Ambulatory surgery). Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ περίπου το 70% όλων των χειρουργικών επεμβάσεων γίνεται σε αυτή βάση (1). Η διαδικασία αυτή πρωτογενώς ωθείται από την άμιλλα ή τον ανταγωνισμό στην αγορά των υπηρεσιών υγείας.

[Αρχή]


Όσον αφορά την Κοσμητική χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας αυτή βασίζεται κυρίως στην πρωτοποριακή τεχνική Τumescent η οποία εξασφαλίζει Ανώδυνο και ‘Αναίμακτο’ χειρουργικό πεδίο. Αρχικά, η κλινική εφαρμογή της τεχνικής tumescent μελετήθηκε λεπτομερώς πριν από 15 περίπου χρόνια στις επεμβάσεις λιποαναρρόφησης, όπου υπάρχει ανάγκη για χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων διαλυμάτων σε εκτεταμένες περιοχές.

Λίγο αργότερα εμείς (1995) τροποποιώντας τη σύνθεση επεκτείναμε τη χρήση των διαλυμάτων αυτών σε όλες τις επεμβάσεις Πλαστικής Επανορθωτικής & Κοσμητικής χειρουργικής με επιτυχία. Για παράδειγμα προχωρήσαμε σε περαιτέρω αραίωση της αδρεναλίνης (μέχρι και 400%) από αυτή που αναφέρεται στην κλασσική περιγραφή της τεχνικής. Έτσι η τελική αραίωση της είναι 80 φορές πιο μεγάλη από αυτή που συνιστάται επίσημα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία. Και τούτο για να περιοριστεί αποφασιστικά ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αιμορραγίας αποτέλεσμα πιθανής μετεγχειρητικής αγγειοδιαστολής. Επίσης ενισχύσαμε το διάλυμα tumescent με τοπικά αναισθητικά μακράς διάρκειας (long lasting) για να παρατείνουμε την αναλγησία μετεγχειρητικά.

Η αποτελεσματική αναλγησία της τεχνικής tumescent με τη σειρά της απομακρύνει την ανάγκη επεμβατικών μεθόδων αναισθησίας (γενικής αναισθησίας, καταστολή ή μέθη κλπ) σε ένα μεγάλο ποσοστό των επεμβάσεων που εφαρμόζεται. Τούτο διότι δεν απαιτείται χορήγηση ισχυρών κατασταλτικών για τον έλεγχο του πόνου παρά μόνο φάρμακα για την τροποποίηση της αντίληψης, της συνείδησης και της ψυχολογίας του ασθενούς, τα οποία είναι κατά κανόνα πιο ήπια.   Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε το 1994 (Δρ. Γ. Μήτσου και Δρ. Γ. Κατσουράκης) να μειώνουμε συνεχώς την ποσότητα και κυρίως τη ταχύτητα ενδοφλέβιας χορήγησης τέτοιων φαρμάκων επιχειρώντας μεγάλες αραιώσεις (ακολουθώντας τη λογική της τεχνικής tumescent) και προτιμώντας τη στάγδην ενδοφλέβια έγχυση μέσω του ορού αντί της άμεσης έγχυσης (bolus injection).

Ο στόχος ήταν να επηρεάσουμε πρωτίστως το επίπεδο συνείδησης, την αντίληψη και την ψυχολογία του ασθενούς (φλοιώδη και υποφλοιώδη εγκεφαλικά κέντρα) και όχι τα κέντρα των ζωτικών λειτουργιών (εγκεφαλικό στέλεχος). Πολύ γρήγορα καταλήξαμε σε ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο (ή μέθοδο) που λίγο αργότερα ονομάσαμε Υπνοχάλαση και την οποία εφαρμόζουμε έκτοτε, ανελλιπώς στα νοσοκομεία «ΥΓΕΙΑ» και ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών με πλήρη επιτυχία. Για πιο λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την Υπνοχάλαση πατήστε εδώ.

Η πολύχρονη κλινική εμπειρία μας στην εφαρμογή μεθόδων Ελάχιστης Επεμβατικότητας (tumescent και Υπνοχάλαση), που συνδυαζόταν με συνεχή μέτρηση ζωτικών παραμέτρων στο χειρουργείο (οξυγόνωση αίματος, σφυγμοί, αρτηριακή πίεση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα), επιβεβαίωσε τον εξαιρετικά υψηλό δείκτη ασφάλειας, με την απουσία εγχειρητικών επιπλοκών και τη μείωση της συχνότητας και της βαρύτηταςς των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με τα αυτά που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στη διεθνή βιβλιογραφία (3), (4), (5), (6)

[Αρχή]


Η στρατηγική στην επιλογή της πλέον ασφαλούς και ταυτόχρονα πλέον αποτελεσματικής μεθόδου που ακολουθούμε (αλγόριθμος) διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πολύ μικρές επεμβάσεις (π.χ σπίλοι), μικρές επεμβάσεις: τεχνική Tumescent
  • Οι προηγούμενες επεμβάσεις σε ειδικά άτομα (μικρά παιδιά, υπερ-αγχώδη άτομα): τεχνική Tumescent και Υπνοχάλαση
  • Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επεμβάσεις: τεχνική Tumescent και Υπνοχάλαση
  • Λίαν εκτεταμένες επεμβάσεις (υπέρβαρα άτομα), ειδικές επεμβάσεις (π.χ. οστεοτομίες): τεχνική Tumescent και Γενική ενδοτραχειακή αναισθησία (γενική νάρκωση)

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων της τοπικής αναισθησίας tumescent και αυτών της Υπνοχάλασης συνιστούν ένα δυναμικό δίπολο που οδηγεί ευθέως στην απλοποίηση των χειρουργικών πράξεων μετριάζοντας την πολυπλοκότητα τους, ανεβάζει κατακόρυφα για πρώτη φορά τoυς δείκτες αναισθησιολογικής και χειρουργικής ασφάλειας. Επί πλέον βελτιώνει άμεσα το χειρουργικό αποτέλεσμα, επιταχύνει σημαντικά το χρόνο ανάρρωσης και την επιστροφή του ασθενούς στις δραστηριότητες του και τέλος μειώνει σημαντικά το κόστος. Κατά τη γνώμη μας και όπως διαφαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, ένας νέος τρόπος πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων δημιουργείται που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό επεμβάσεων σε όλες τις ειδικότητες της χειρουργικής .

[Αρχή]