Ωφελέειν ή μη βλάπτειν

Η Κοσμητική χειρουργική είναι τομέας της Πλαστικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής και ασχολείται με τις επεμβάσεις που αποσκοπούν στη διόρθωση των ανατομικών δυσμορφιών που οφείλονται σε βιολογικές αιτίες (π.χ. γενετική προδιάθεση, ορμονικά αίτια, γήρανση) και επηρεάζουν σημαντικά, τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και την ψυχολογία του ατόμου.

Με άλλα λόγια είναι χειρουργικές επεμβάσεις ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται για αισθητικούς λόγους, πράγμα που σημαίνει ότι ισχύουν όλοι οι περιορισμοί και οι κίνδυνοι που αφορούν όλες τις επεμβάσεις.  Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση σας για την πραγματοποίηση της επέμβασης σας.

Η απόφαση για μια κοσμητική επέμβαση ή το είδος της επέμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται με ιατρικά κριτήρια σταθμίζοντας προσεκτικά τα συν και πλην της απαιτούμενης προσπάθειας (βαρύτητα επέμβασης, διαδικασία, χρόνος αποκατάστασης) σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους επιπλοκών.

Αρχικά θα πρέπει να συζητηθεί το ερώτημα αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει η αιτούμενη επέμβαση και να αναζητηθεί αν το πρόβλημα που υπάρχει μπορεί να λυθεί με οποιαδήποτε άλλη συντηρητική ή μη επεμβατική μέθοδο.

Αν επιλεγεί τελικά η χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να επιλεγεί η τεχνική εκείνη με τη μικρότερη δυνατή επεμβατικότητα ή βαρύτητα (άρα ασφαλέστερη)  με το ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η επιλογή όσο το δυνατόν λιγότερο επεμβατικών τεχνικών ακόμα και αν ‘υποβαθμίζει’ εν μέρει το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική γιατί εκτός των άλλων περιορίζει εξαιρετικά τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών (μετεγχειρητική αιμορραγία, νέκρωση ιστών, διάσπαση ή διαπύηση τραύματος, άσχημες ουλές και παραμορφώσεις, κ.λ.π.) οι οποίες όταν συμβούν θέτουν σε κίνδυνο ή αλλοιώνουν το αποτέλεσμα, ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν σοβαρά τον ασθενή σε όλα τα επίπεδα και σε σπάνιες περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ως γνωστόν υπάρχουν πολλές μέθοδοι αναισθησίας (γενική ενδοτραχειακή αναισθησία, καταστολή ή μέθη, επισκληρίδιος, υπνοχάλαση, τοπική αναισθησία κλπ) οι οποίες εκτός των άλλων διαφέρουν σημαντικά στο επίπεδο ασφάλειας το οποίο έχουν. Πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς το είδος της αναισθησίας που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και να σταθμιστεί η πιθανότητα και ο βαθμός επικινδυνότητας που η μέθοδος πιθανόν έχει. Π.χ. μέθοδοι που δεν καταστέλλουν τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού όπως είναι η οξυγόνωση του αίματος, η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις, είναι ασύγκριτα πιο ασφαλείς  (υπνοχάλαση, τοπική αναισθησία, επισκληρίδιος) από αυτές που τις καταστέλλουν (γενική ενδοτραχειακή αναισθησία, καταστολή ή μέθη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες της κοσμητικής χειρουργικής δεν είναι απεριόριστες. Αντίθετα, η άποψη μας είναι ότι αφενός μεν υπάρχουν επεμβάσεις που έχουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης (π.χ. ρινοπλαστική, αυξητική μαστών, βλεφαροπλαστική, μικρές και μεσαίες λιποαναρροφήσεις, ωτοπλαστική) αλλά υπάρχουν και άλλες που πρέπει να γίνονται με εξαιρετική φειδώ γιατί έχουν πιό φτωχά αποτελέσματα από τη φύση τους σε σχέση με τη δοκιμασία που υποβάλλεται ο ασθενής (π.χ. πλαστική προσώπου, κοιλιοπλαστική σε υπέρβαρα άτομα, ανόρθωση μηρών ή γλουτών). Άλλες εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης τοπικών ή συστηματικών επιπλοκών (π.χ. γιγαντιαία κοιλιοπλαστική σε παχύσαρκα άτομα) και πρέπει να σχεδιάζονται επίσης με εξαιρετική προσοχή, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιατρικοί περιορισμοί και να αποφεύγονται οι υπερβολές. Τέλος πιστεύουμε ότι, οι πρόοδοι στην Κοσμητική χειρουργική τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήταν εντυπωσιακές και ότι οι προσδοκίες των προσερχομένων για κοσμητικές επεμβάσεις είναι διογκωμένες από την παραπλανητική πληροφόρηση η οποία πολλές φορές δημιουργεί μύθους σχετικά με τις δυνατότητες της Κοσμητικής χειρουργικής. Η δημιουργία ρεαλιστικών προσδοκιών στους υποψήφιους είναι αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής μας.

Οι κοσμητικές χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με δερματικές τομές οι οποίες αφήνουν ουλές. Σε μερικές περιπτώσεις οι τομές αυτές γίνονται σε απόκρυφα σημεία και δεν φαίνονται (ρινοπλαστική, ωτοπλαστική) ή φαίνονται ελάχιστα (πλαστική προσώπου, βλεφαροπλαστική, αυξητική μαστών). Η ποιότητα των μετεγχειρητικών ουλών δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα του χειρουργού αλλά και από τη βιολογία της κάθε περιοχής του σώματος και μπορεί να διαφέρει δραματικά από περιοχή σε περιοχή, στο ίδιο άτομο. Προυπάρχουσες ουλές δεν μπορούν να εξαφανισθούν αλλά να βελτιωθούν σε άλλοτε άλλο βαθμό (στο πρόσωπο ο βαθμός βελτίωσης είναι εξαιρετικά υψηλός)

Στις κοσμητικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται μερικές φορές υλικά (ενθέματα μαστού, υλικά έγχυσης κλπ). Είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζει ο υποψήφιος τη φύση, την προέλευση και τις προδιαγραφές του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, και να λάβει έγγραφη γνώση της εγγύησης και του κόστους.

Μετά από κάθε επέμβαση η εικόνα των πρώτων ημερών είναι αφύσικη λόγω των πρόσφατων ουλών, του οιδήματος, ύπαρξη ατελειών ή ασυμμετρίας κλπ. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τη μοναδική ικανότητα να επαναφέρει τους ιστούς στη προτεραία (σωστή) θέση, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ονομάζεται ιστική αναμόρφωση (tissue remodeling) και απαιτούνται μερικές εβδομάδες ή και μήνες για να ολοκληρωθεί, με κατεύθυνση πάντα την αρχική, φυσική εικόνα. Γι αυτό χρειάζεται υπομονή στο διάστημα αυτό. Η τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος θα πρέπει να γίνει μετά τους 6-9 μήνες.

 ” Eπιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία ού σοφία φαίνεται”       ΠΛΑΤΩΝ