Χειρουργηθείτε “ψηφιακά”

“ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΤΕ”  ΨΗΦΙΑΚΑ,   online.

Δείτε το αναμενόμενο αποτέλεσμα (ενδεικτικό) και τις αλλαγές που θα επιφέρει στο πρόσωπο ή το σώμα σας πριν φθάσετε στο χειρουργείο.  Η επεξεργασία αυτή ενδείνκυται κυρίως για τις εξής περιπτώσεις: Ρινοπλαστικής, Ωτοπλαστικής, Λιποαναρρόφησης και Γυναικομαστίας.

Στείλτε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@safesurgery.gr τα εξής:

  • 3 καθαρές φωτογραφίες
  • από κοντινή απόσταση
  • πρόσθια, πλάγια και λοξή λήψη
  • σε σκούρο μονόχρωμο φόντο