Ωτοπλαστική

Ερωτήσεις ασθενών σελίδα 1

Τι είναι η Ωτοπλαστική
– Τι είδους αναισθησία απαιτείται;
Πότε μπορεί να γίνει η Ωτοπλαστική;
Τι ακριβώς γίνεται κατά την επέμβαση αυτή;
– Τι είναι η ‘ατραυματική’ τεχνική Ωτοπλαστικής;
Θα υπάρχει σημάδι;
Πότε θα μπορώ να επιστρέψω στις καθημερινές μου δραστηριότητες;

[slideshow id=7 w=390 h=280]
Φωτογραφίες ασθενών (πριν – μετά)

 

Τι είναι η Ωτοπλαστική;
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πτερύγιο του αυτιού δεν είναι φυσιολογικό, τόσο στην εμφάνιση όσο και στη θέση που έχει. Με την Ωτοπλαστική επιχειρούμε να διορθώσουμε τη θέση και το σχήμα των αυτιών ώστε αυτά να δείχνουν φυσιολογικά.

ωτοπλαστική πλαστική αυτιών μεγάλα μικρά προεξέχονταπλαστική αυτιών σε σχέση με το κεφάλι

[Αρχή]

Τι είδους αναισθησία απαιτείται;
Η ωτοπλαστική συνήθως γίνεται με τη χειρουργική τεχνική Τumescent στο νοσοκομείο ή στο ιατρείο. Με την τεχνική αυτή εξασφαλίζονται αναίμακτες και εξαιρετικά ανώδυνες συνθήκες. Εάν όμως για σας είναι απαραίτητο να μην αντιληφθείτε τίποτα από την όλη διαδικασία μπορεί να συνδυασθεί και με Υπνοχάλαση η οποία όμως πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο νοσοκομείο για λόγους ιατρικής ασφάλειας (μεγαλύτερο κόστος). Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τη χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery), πατήστε εδώ.

Πότε μπορεί να γίνει η Ωτοπλαστική;
Μετά την ηλικία των 5-6 ετών

Τι ακριβώς γίνεται κατά την επέμβαση αυτή;
Με μία τομή πίσω στο πίσω μέρος του αυτιού αποκαλύπτεται και παρασκευάζεται πλήρως ο χόνδρος (αποχωρίζεται από το δέρμα) και διαμορφώνεται κατάλληλα με χαράξεις για να πάρει την φυσιολογική πτύχωση προς τα πίσω. Στη συνέχεια αφαιρείται ικανή ποσότητα δέρματος και συρράπτεται το τραύμα.

Προσοχή: Η κατάλληλη χάραξη και ο ανασχηματισμός του χόνδρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μόνιμο αποτέλεσμα. Εάν κανείς αρκεσθεί μόνο στην εξωτερική αφαίρεση του δέρματος η δυσμορφία μπορεί να επανέλθει.

προσαρμογή του χόνδρου στην νέα θέση, ωτοπλαστική

[Αρχή]

Τι είναι η ‘ατραυματική’ τεχνική Ωτοπλαστικής;
Είναι σχετικός όρος που αναφέρεται σε κάθε τεχνική που περιορίζει σημαντικά την έκταση του χειρουργικού τραύματος. Στην προκειμένη περίπτωση η τεχνική μας διαφέρει από την κλασσική κατά το ότι δημιουργεί την πτύχωση του χόνδρου μόνο στην οπίσθια επιφάνεια αποφεύγοντας την ολική αποκόλληση του χόνδρου του πτερυγίου του ωτός. Εφαρμόζοντας την αναίμακτη τεχνική και μειώνοντας την έκταση του τραύματος, περιορίζονται σημαντικά:

  • Η διάρκεια της επέμβασης
  • Ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αιμορραγίας, τα αιματώματα και οι εκχυμώσεις (μελανιές)
  • Το μετεγχειρητικό οίδημα και ο πόνος
  • Ο χρόνος ανάρρωσης και επιστροφής στην εργασία
  • Βελτιώνεται η ποιότητα του αποτελέσματος (πιο φυσικό αποτέλεσμα)

Θα υπάρχει σημάδι;
Δεν υπάρχει ορατό σημάδι διότι η ουλή βρίσκεται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στις καθημερινές μου δραστηριότητες;
Σε 2-3 ημέρες, αποφεύγοντας τραυματισμούς στην περιοχή των αυτιών.

Ερωτήσεις ασθενών σελίδα 2

– Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;
– Θα πονέσω μετά το χειρουργείο;

– Πότε αφαιρούνται τα ράμματα;

– Πόσο χρόνο πρέπει να παραμείνω κοντά σας; (για ασθενείς από την επαρχία)

Τι εγγύηση παρέχεται για το αποτέλεσμα της επέμβασης μου;
– Υπάρχουν μετεγχειρητικές επιπλοκές;

Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;
Αμέσως μετά θα φορεθεί ένας ελαστικός επίδεσμος ή μια κοινή κορδέλα και θα παραμείνει για 24-48 ώρες.

[Αρχή]

Θα πονέσω μετά το χειρουργείο;
Δεν υπάρχει έντονος πόνος. Ίσως υπάρξει ελαφρός πόνος που ελέγχεται με κοινά παυσίπονα, το πρώτο βράδυ.

Πότε αφαιρούνται τα ράμματα;
Δεν απαιτείται αφαίρεση ραμμάτων γιατί χρησιμοποιούμε ράμματα που απομακρύνονται μόνα τους (αποροφήσιμα).

Πόσο χρόνο πρέπει να παραμείνω κοντά σας; (για ασθενείς από την επαρχία)
Μόνο ένα βράδυ (μετά την επέμβαση). Η αφαίρεση του επιδέσμου ή της ειδικής κορδέλας μπορεί να γίνει από εσάς με τις λεπτομερείς οδηγίες που θα σας δώσουμε.

[Αρχή]

Τι εγγύηση παρέχεται για το αποτέλεσμα της επέμβασης μου;
Δεν παρέχεται εγγύηση του αποτελέσματος σε καμία ιατρική ή χειρουργική πράξη, πουθενά στον κόσμο. Ο βασικός λόγος είναι ότι ακόμα και αν ο θεράπων γιατρός λειτουργήσει άψογα μπορεί ο κάθε ασθενής να αντιδράσει διαφορετικά, για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να διερευνηθούν επιστημονικά εκ των προτέρων και λέγονται αστάθμητοι παράγοντες ή ατομικές ιδιαιτερότητες. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μια επέμβαση μπορεί να έχει μερική ή ολική αποτυχία ακόμα και στα πιο ικανά και έμπειρα χέρια και ότι η λέξη εγγύηση δεν υπάρχει σε καμία ιατρική πράξη

Υπάρχουν μετεγχειρητικές επιπλοκές;
Η Ωτοπλαστική θεωρείται αρκετά ασφαλής σε σχέση με τις άλλες κοσμητικές επεμβάσεις και όταν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές δεν αναμένονται μείζονες επιπλοκές. Επιπλοκές ελάσσονος σημασίας μπορεί όμως, αν και σπάνια, να εμφανισθούν όπως: μετεγχειρητική αιμορραγία, διάσπαση ή νέκρωση του τραύματος, ασυμμετρία, υπερτροφία της μετεγχειρητικής ουλής ή χηλοειδές

[Αρχή]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *