Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι η αρχαιότερη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, εδώ και μερικούς αιώνες. Οι αναλογίες του προσώπου και των επιμέρους στοιχείων του, προσδίδουν στο κάθε άτομο τη μοναδικότητα του και το κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους.  Η μύτη κατέχοντας σημαντικό τμήμα του κέντρου του προσώπου επηρεάζει ουσιαστικά την εμφάνιση και αντίστοιχα κάθε δυσμορφία που σχετίζεται με το στοιχείο αυτό, έχει δυσανάλογα έντονες επιπτώσεις στην αρμονία και τις αισθητικές αναλογίες του προσώπου.

Ατραυματική ρινοπλαστική

Μετά από πολύχρονη προσπάθεια και εμπειρία παρουσιάζουμε μια ριζική αναθεώρηση (revision) της κλασσικής ρινοπλαστικής με νέες τεχνικές που στοχεύουν στη αποκατάσταση της φυσικής αρμονίας της ρινός.  Σε αντίθεση με την κλασσική τεχνική η νέα αυτή προσέγγιση επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα :

 • ΧΩΡΙΣ οστεοτομία (χωρίς σπάσιμο της μύτης)
 • ΧΩΡΙΣ νάρκωση (με τοπική tumescent και Υπνοχάλαση)
 • ΧΩΡΙΣ οίδημα (πρήξιμο)
 • ΧΩΡΙΣ πόνο
 • ΧΩΡΙΣ γύψινο νάρθηκα
 • ΧΩΡΙΣ αλλοίωση των χαρακτηριστικών (φυσικό αποτέλεσμα)
 • ΧΩΡΙΣ νοσηλεία
 • ΧΩΡΙΣ κλείσιμο των ρουθουνιών (πολύ δυσάρεστη εμπειρία)
 • ΧΩΡΙΣ παρατεταμένη ανάρρωση (σε 4-5 μέρες)
 • ΧΩΡΙΣ αξιοσημείωτες επιπλοκές
 • ΧΩΡΙΣ υπερβολικά κόστη (μείωση κόστους 30-45%)

 

Οι πρωτοποριακές αυτές βελτιώσεις προέκυψαν μετά από μακροχρόνια κλινική ερευνητική προσπάθεια του Δρα Μήτσου σε όλες τις παραμέτρους  της ρινοπλαστικής όπως: την αναισθησία, το σχεδιασμό της επέμβασης (διόρθωση των δυσμορφιών και όχι ριζική ανακατασκευή του οργάνου), τον σαφή διαχωρισμό και όχι την κατάργηση (ισοπέδωση) των αισθητικών μονάδων, στην αρμονική μείωση όλων των αισθητικών μονάδων της ρινός με νέες τεχνικές, τη βαθειά μελέτη των μηχανισμών ανάπλασης και τέλος την λεπτομερή κατανόηση και αξιοποίηση της ανατομίας της ρινός.

Η Ατραυματική ρινοπλαστική έχει εφαρμοσθεί με πλήρη επιτυχία σε εκατοντάδες περιπτώσεις από το 1993 στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Διαρκεί 30-40 λεπτά και αφορά περίπου το 95%  των γυναικών και 50% των ανδρών.
Άμεση είναι η αναχώρηση από το νοσοκομείο (χωρίς βοήθεια συνοδού) και η επιστροφή στις επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες (σε 3-5 ημέρες), σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.

– Ερωτήσεις ασθενών σελίδα 1 

Γιατί σε παλιές φωτογραφίες (παιδική ηλικία) η μύτη μου ήταν φυσιολογική;
Ποια είναι η μικρή (minor) και ποια η μεγάλη ή κλασική ρινοπλαστική (major rhinoplasty);
Τι είδους αναισθησία απαιτείται;
Πόση ώρα διαρκεί το χειρουργείο;
Θα πονέσω;
Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;


[slideshow id=8 w=390 h=290]
Φωτογραφίες ασθενών (πριν – μετά)

Γιατί σε παλιές φωτογραφίες (παιδική ηλικία) η μύτη μου ήταν φυσιολογική;
Οι δυσμορφίες της μύτης μπορεί να είναι συγγενείς (εκ γενετής) ή να προκληθούν από κάποιο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις δημιουργούνται από τη δυσανάλογη ανάπτυξη των χόνδρων σε σχέση με τον οστικό σκελετό. Η υπερανάπτυξη των χόνδρων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του σκελετού της ρινός, συμβαίνει συνήθως στην εφηβεία και διαταράσσει την, κατά την παιδική ηλικία, προϋπάρχουσα αρμονία του οργάνου. Αυτή η διαπίστωση μας οδήγησε στο να αλλάξουμε εντελώς φιλοσοφία στο σχεδιασμό της ρινοπλαστικής.

Πιστεύουμε ότι ο χειρουργός πρέπει να επικεντρώνεται στη διόρθωση των υφιστάμενων δυσμορφιών και μόνο, και να μην επιχειρεί να ανακατασκευάσει το όργανο, εξ΄ ολοκλήρου.  Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ξανά η προϋπάρχουσα αρμονία και το κυριότερο αποφεύγεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέας δυσαρμονίας, από ένα στοιχείο που μπορεί να μην “ταιριάζει” με τα υπόλοιπα στοιχεία του προσώπου.

[Αρχή]

Ποια είναι η μικρή (minor) και ποια η μεγάλη ή κλασική ρινοπλαστική (major rhinoplasty);
Η ρινοπλαστική κατά βάση συνίσταται στην αναμόρφωση του οστικού και χόνδρινου σκελετού της ρινός (μείωση, λέπτυνση). Όταν η επέμβαση αφορά κυρίως το χόνδρινο τμήμα λέγεται μικρή ρινοπλαστική ενώ όταν συμπεριλαμβάνει και την αναμόρφωση του οστικού σκελετού (οστεοτομίες) λέγεται μεγάλη ρινοπλαστική. Η διάκριση είναι ουσιαστική και δεοντολογικά επιβεβλημένη, διότι στην πρώτη περίπτωση η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία tumescent και Υπνοχάλαση, η ανάρρωση είναι ταχύτατη (2-3 ημέρες), το δε κόστος είναι σημαντικά μειωμένο.

[Αρχή]

Τι είδους αναισθησία απαιτείται;
Η μικρή ρινοπλαστική πραγματοποιείται πάντοτε με την ασφαλή τεχνική Τumescent σε συνδυασμό με Υπνοχάλαση. Αν και έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις μεγάλης ρινοπλαστικής (με οστεοτομίες) με την ίδια μέθοδο εν τούτοις προτιμούμε τη γενική αναισθησία εξαντλώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας που επιβάλλονται σ΄ αυτές τις περιπτώσεις Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery), πατήστε εδώ. Επί πλέον, αν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και άλλες αλλαγές στο εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας για βελτίωση του μηχανισμού της αναπνοής (διόρθωση διαφράγματος ή καυτηριασμός ρινικών κογχών), τότε η γενική αναισθησία κρίνεται ως αναγκαία.

[Αρχή]

Πόση ώρα διαρκεί το χειρουργείο;
Η μικρή ρινοπλαστική διαρκεί 30 λεπτά περίπου και η μεγάλη ρινοπλαστική 1 ώρα περίπου.

Θα πονέσω;
Δεν αναμένεται πόνος ούτε στη μικρή ρινοπλαστική ούτε στη μεγάλη ρινοπλαστική. Τούτο διότι οι οστεοτομίες στα ρινικά οστά αλλά και τα υπόλοιπα οστά του προσωπικού κρανίου -σε αντίθεση με τα μακρά οστά του σώματος- δεν είναι επώδυνες.

Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;
Λόγω της πρωτοποριακής ατραυματικής τεχνικής της Διαδερμικής ατελούς οστεοτομίας δια βελόνης, την οποία χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις μεγάλης ρινοπλαστικής, σε συνδυασμό με την αναίμακτη χειρουργική τεχνική, παρατηρούμε ελάχιστο οίδημα και πολύ λίγες μελανιές

ρινοπλαστική άντρας πριν
Πριν
ρινοπλαστική λίγες μέρες μετά
Μετά το χειρουργείο (6η – 7η μέρα)
ρινοπλαστική γυναίκα πριν
Πριν το χειρουργείο
ρινοπλαστική γυναίκα μετά
Επόμενη μέρα

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει περαιτέρω την τεχνική σε βαθμό ώστε να έχουμε καταργήσει τη χρήση του γύψινου νάρθηκα στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό προέκυψε λόγω της μεγάλης σταθερότητας των ρινικών οστών μετεγχειρητικά, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες:

Στη μικρή ρινοπλαστική (χωρίς οστεοτομία) το οίδημα είναι ελέχιστο έως καθόλου.

[Αρχή]

– Ερωτήσεις ασθενών σελίδα 2 

Τι είναι ακριβώς η Διαδερμική Ατελής Οστεοτομία και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει;
Υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά μου μετά τη ρινοπλαστική;
Μπορώ να έχω εικόνα του πιθανού αποτελέσματος ή να δω τις αλλαγές που θα επιφέρει η ρινοπλαστική στο πρόσωπο, πριν το χειρουργείο;
Σε ποια ηλικία μπορώ να κάνω ρινοπλαστική;
Τι εγγύηση παρέχεται για το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής;
Υπάρχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα ή επιπλοκές μετά από ρινοπλαστική;
Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου μετά από εγχείρηση ρινοπλαστικής ;

Πώς θα είμαι μετά το χειρουργείο;
Λόγω της πρωτοποριακής ατραυματικής τεχνικής της Διαδερμικής ατελούς οστεοτομίας δια βελόνης, την οποία χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις μεγάλης ρινοπλαστικής, σε συνδυασμό με την αναίμακτη χειρουργική τεχνική, παρατηρούμε ελάχιστο οίδημα και πολύ λίγες μελανιές Τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει περαιτέρω την τεχνική σε βαθμό ώστε να έχουμε καταργήσει τη χρήση του γύψινου νάρθηκα στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό προέκυψε λόγω της μεγάλης σταθερότητας των ρινικών οστών μετεγχειρητικά, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες:

[Αρχή]

Τι είναι ακριβώς η Διαδερμική  Ατελής  Οστεοτομία και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει;
Η “ατραυματική” τεχνική της διαδερμικής διατιτραίνουσας ατελούς οστεοτομίας (transcutaneous perforating osteotomy) είναι η σύγχρονη εξέλιξη της ρινοπλαστικής που μετέβαλε ουσιαστικά όλα τα δεδομένα που αφορούν την επέμβαση αυτή. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται με πολλά ονόματα όπως: εξωτερική (external) ή διαδερμική (transcutaneous) ή διατιτραίνουσα (perforating) ή ατελής (incomplete) ή πλάγια οστεοτομία (side osteotomy) ή συνήθως με συνδυασμό αυτών των όρων.

Στην κλασσική τεχνική της ρινοπλαστικής τα ρινικά οστά αποκόπτονται πλήρως (οστεοτομία) για να μπορούν να συμπλησιάσουν. Και αυτό γιατί μετά την αφαίρεση του οστικού ήβου (καμπούρα) απαιτείται η συμπλησίαση των δύο ρινικών οστών για τη σύγκλειση της ‘οροφής’ της ρινός και τη λέπτυνση του κορμού της.

Αυτό προκαλεί μεγάλο τραύμα ακολουθούμενο από εκχυμώσεις και από το γνωστό έντονο οίδημα που επεκτείνεται γύρω από τα μάτια. Λόγω της πλήρους αποκοπής των ρινικών οστών απαιτείται παρατεταμένη ναρθηκοποίηση (περίπου 10 μέρες) και υπάρχει ο κίνδυνος της αναπνευστικής δυσκολίας μετά από ρινοπλαστική λόγω διολίσθησης των οστών προς τα μέσα.

Στη διαδερμική οστεοτομία τα οστά δεν αποκόπτονται πλήρως όπως συμβαίνει στην κλασσική τεχνική της ρινοπλαστικής, αλλά επιχειρείται η συμπλησίαση τους, αφού προηγουμένως τα ‘εξασθενίσουμε’ με χάραξη σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα εξαιρετικά λεπτό εργαλείο (1 χιλιοστό) το οποίο εισέρχεται από το δέρμα του κάτω βλεφάρου και στη συνέχεια κινούμενο υποδορίως χαράσσει τα πλάγια των ρινικών οστών σε διαφορετικά σημεία ακολουθώντας τη γραμμή συνοστέωσης με την άνω γνάθο, η οποία “ψηλαφάται” με τη λεπτή βελόνη-οστεοτόμο.

Στη συνέχεια επιχειρείται η συμπλησίαση ή σύγκλειση των οστών τα οποία υφίστανται ένα ατελές κάταγμα (‘ράγισμα’), που θυμίζει τον τρόπο που σπάει ένα χλωρό ξύλο (“green stick fracture”). Το αποτέλεσμα είναι ένα ατελές και σταθερό ‘κάταγμα’ και ο σημαντικός περιορισμός του χειρουργικού τραύματος.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής ρινοπλαστικής έναντι της κλασσικής οστεοτομίας είναι εντυπωσιακά και συνοψίζονται ως εξής:

 • Δραματική μείωση του χειρουργικού τραύματος
 • Δραματική μείωση του μετεγχειρητικού οιδήματος έως και εξαφάνιση του
 • Εξαφάνιση του μετεγχειρητικού πόνου (ανώδυνη ρινοπλαστική)
 • Πλήρως ελεγχόμενο κάταγμα και αποφυγή μετάδοσης του στο μετωπιαίο κόλπο (ασφαλής κάθετη χάραξη στον έσω κανθό)
 • Παραγωγή σταθερού κατάγματος των ρινικών (αποφυγή διολίσθησης και πρόκληση αναπνευστικής δυσκολίας)
 • Μείωση του χρόνου ναρθηκοποίησης κατά το ήμισυ (τελευταία έχουμε καταργήσει το νάρθηκα στις περισσότερες περιπτώσεις ρινοπλαστικής)
 • Ταχεία ανάρρωση

Υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά μου;
Το πολύ συχνό και αγωνιώδες αυτό ερώτημα προέρχεται από το γεγονός ότι υπάρχει αρνητική εμπειρία στην κοινή γνώμη από αρκετές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται διάφορες ‘παραμορφώσεις’ μετά από ρινοπλαστική. Αυτό έχει καταγραφεί και στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία με πιο συχνή την παραμόρφωση της ‘χειρουργικής μύτης’ (surgical nose deformity)

Η προσωπική μας εμπειρία που αποκτήθηκε από εκατοντάδες περιπτώσεις τα τελευταία 20-25 χρόνια, μας έχει δείξει ότι η φυσικότητα του χειρουργικού αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί αν τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο χειρουργός να περιορίζεται πάντοτε στη διόρθωση των υφιστάμενων δυσμορφιών και μόνο, και να μην επιχειρεί να ανακατασκευάσει το όργανο εξ΄ ολοκλήρου.
 • Οι 3 βασικές αισθητικές μονάδες της ρινός (ακρορίνιο, κορμός, μεσόφρυο) πρέπει να διαχωρίζονται με σαφήνεια η μία από την άλλη και να μην συνέχονται
 • Να επιχειρείται η αρμονική και ανάλογη μείωση σε όλες τις αισθητικές μονάδες της μύτης (π.χ. λέπτυνση ακρορινίου, μείωση μεγέθους ρωθώνων)
 • Να περιορίζει όσο το δυνατόν τις αποκολλήσεις, την έκταση του χειρουργικού τραύματος, την αιμορραγία και το οίδημα (π.χ. διαδερμική ατελής οστεοτομία δια βελόνης, αναίμακτη τεχνική ρινοπλαστικής)

Ρινοπλαστική μετά 1 έτος με τη μέθοδο της διαδερμικής οστεοτομίας:    Σαφής διαχωρισμός των 3 αισθητικών μονάδων της ρινός (ακρορίνιο, κορμός, μεσόφρυο), διατήρηση της φυσικότητας του ακρορινίου και της ρινικής ακρολοφίας

Ρινοπλαστική μετά 1 έτος με τη μέθοδο της διαδερμικής οστεοτομίας

Αυτό που μας περιγράφουν μετά την επέμβαση ρινοπλαστικής οι περισσότεροι ασθενείς είναι ότι, άτομα του στενού περιβάλλοντος βλέπουν κάποια σημαντική αλλαγή και βελτίωση της εμφάνισης αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν από που προέρχεται. Τέλος άτομα που τους βλέπουν για πρώτη φορά δεν μπορούν να εντοπίσουν την προηγηθείσα επέμβαση.

[Αρχή]

Μπορώ να έχω εικόνα του πιθανού αποτελέσματος ή να δω τις αλλαγές που θα επιφέρει στο πρόσωπο, πριν το χειρουργείο;
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με την επεξεργασία της φωτογραφίας σας πριν τη ρινοπλαστική, με ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή. Εάν επιθυμείτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή 2-3 φωτογραφίες, από απόσταση 40-50 εκατοστών (πρόσθια και πλάγια λήψη). Θα σας τις επιστρέψουμε επεξεργασμένες το συντομότερο σε 1-2 εργάσιμες μέρες.

Σε ποια ηλικία μπορώ να χειρουργηθώ;
Για τα κορίτσια η κατάλληλη ηλικία για ρινοπλαστική είναι μετά τα  16-17 έτη  ενώ τα αγόρια μετά τα 18 έτη

[Αρχή]

Τι εγγύηση παρέχεται για το αποτέλεσμα της επέμβασης μου;
Δεν παρέχεται εγγύηση του αποτελέσματος σε καμία ιατρική ή χειρουργική πράξη, πουθενά στον κόσμο. Ο βασικός λόγος είναι ότι ακόμα και αν ο θεράπων γιατρός λειτουργήσει άψογα μπορεί ο κάθε ασθενής να αντιδράσει διαφορετικά, για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να διερευνηθούν επιστημονικά εκ των προτέρων και λέγονται αστάθμητοι παράγοντες ή ατομικές ιδιαιτερότητες.

Υπάρχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα ή επιπλοκές;
Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις έτσι και στη ρινοπλαστική μπορεί να εμφανιστούν μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες, ιδιαίτερα όταν τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές (κατάλληλο νοσοκομείο, εξειδικευμένο προσωπικό). Ελάσσονες επιπλοκές μπορούν να παρουσιαστούν όπως: μετεγχειρητική ρινορραγία, αναπνευστική δυσκολία, ατελής διόρθωση, ασυμμετρία κλπ. οι οποίες κατά κανόνα αντιμετωπίζονται.

Πότε θα επιστρέψω στην δουλειά μου;
Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας μετά από 3-4 ημέρες στη μικρή ρινοπλαστική και σε 7-10 ημέρες στην κλασσική ρινοπλαστική. Μπορείτε όμως σε κάθε περίπτωση να εργάζεστε στο σπίτι από την επόμενη μέρα.

[Αρχή]

[tab end]

One thought on “Ρινοπλαστική

 1. Charalambia Kenti

  Χαίρετε,

  Με ενδιαφέρει να έχω περισσότερες λεπτομέρειες για την μέθοδο για την ρινοπλαστική αλλά και για την πραγματική περίοδο ανάρρωσης μέχρι να φύγουν οι μώλωπες εντελώς. Επίσης ποιο είναι το κόστος;
  Τι σημαίνει επίσης υπνοχάλαση; Πώς γίνεται; Ακούει ο ασθενής την ώρα της επέμβασης;
  Μπορεί να γίνει ίσιωμα της οροφής της μύτης μετά από κάταγμα που έγινε πριν από 4 χρόνια λόγω πτώσης;
  Προηγείται ακτινογραφία για διάγνωση των προβλημάτων και ανίχνευση της οστικής κατάστασης πριν από το χειρουργείο;
  Μπορεί να διορθωθεί ταυτόχρονα και χωρίς έξτρα κόστος το μέγεθος του ρουθουνιού που διαφέρει από το άλλο;

  Ευχαριστώ για συνεργασία
  Χαραλαμπία Κέντη

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ (SafeSurgery):

  Οι πληροφορίες που ζητάτε μπορεί να δοθούν μόνο τηλεφωνικά και προυποθέτουν επίσης την απαοστολή φωτογραφικού υλικού

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *